Houston

Houston MRI® East Houston

5630 East Sam Houston Pkwy. N.
Houston, Texas 77015
Phone: 713-425-8119
Fax: 713-425-8182
Services: MRI, CT, Ultrasound, X-ray, DEXA